Általános Szerződési Feltételek
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Telefonszám: +36 30 991 0388
Nyitvatartás: H - P 11:00-18:00
Ft huf
 • Az Ön kosara üres!

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.brilliante.hu (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

 1. PREAMBULUM (előszó, alapvetések, fogalmak)

 

1.1. Az itt leírt általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Simon Emese Ev. (továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a Szolgáltató www.brilliante.hu  domain nevű weboldalain  elérhető (a továbbiakban: Webáruház) és megvásárolható árucikkekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejött szerződéses jogviszonyokra érvényes.  

1.2. Jelen ÁSzF-ben következetesen nagy kezdőbetűkkel használt és vastagított, dőlt betűkkel írott szavak, mint fogalmak komplex jelentéstartalommal rendelkeznek, minden kontextusban a teljes jelentéstartalommal kell együtt érteni őket.

1.2.1. A teljes jelentéstartalmakat jelen ÁSzF a fogalmak első említésénél részletezi, utána nem.

1.3. A Webáruházat üzemeltető Szolgáltató jelen ÁSzF-et saját maga által a törvényi előírások szellemében készítette, így az teljes egészében a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, melynek részben vagy egészben történő, harmadik fél által történő, előzetes írásbeli engedély nélküli használatába, felhasználásába, átültetésébe, másolásába Szolgáltató nem egyezik bele, az ellen időkorlát nélkül jogi úton lép fel, minden olyan esetben, mely tudomására jut.

1.4. A szerződés Szolgáltatónak a Webáruházban szerepeltetett, ott egyedikészítésre, vagy eladásra felkínált árucikkek, vagy egyéb térítéses szolgáltatások, áru, árucsere nélküli szolgáltatás vagy egyéb megrendelés, stb. (továbbiakban: Termék) igénybevételével, megvásárlásával, stb. kapcsolatban létrejött banki úton részben/teljesen előre, vagy részben/teljesen utólag fizető vagy fizetni szándékozó természetes magánszemély, vagy jogi személy (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre.

1.5. Szolgáltató hosszútávú, korrekt és jóhiszemű üzleti tevékenységet kíván folytatni, mindemellett jelen ÁSzF rendelkezésein kívül semmilyen egyéb más tőle független szervezet magatartási kódexének rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.5.1. Emiatt az összes üzleti tevékenységével kapcsolatban várható interakciót pontosan szeretné a maga körében szabályozni, azonban ez értelemszerűen lehetetlen, hiszen nincsen két egyforma interakció. Emiatt ennek az ÁSzF-nek a szövegezése az idő előrehaladtával mindennemű előzetes értesítés nélkül aktualizálva, bővítve, szűkítve, átfogalmazva stb. lehet, ehhez való jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.5.2. Ezért kérjük minden szíves Megrendelőnket, hogy bármely interakciónk alkalmával olvassa azt át, a későbbi nem várt félreértések elkerülésének érdekében.

1.6. A Webáruház felületén keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, lekérdezhető, visszakereshető vagy megtekinthető.

1.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

1.8. Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

1.9. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató minden esetben fenntartja, melyről előzetes értesítést küldeni vagy közzétenni nem köteles, legyen szó bármilyen mértékű, gyakoriságú, vagy előjelű árváltozásról.

1.10. A  Webáruház bármilyen mértékű használatával, illetve a regisztrációval Megrendelő megérti, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSzF-ben foglalt összes rendelkezéseket.

1.11. A nemesfémekkel és azokból készült tárgyakkal való kereskedés Magyarországon engedély köteles. Engedély száma:                                                    

NEHITI - PR 4466

1.11.1. Szolgáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya alá tartozó Magyar Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságnál (címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5., továbbiakban: NEHITI) bejegyzett cég.

1.11.2. A Szolgáltató által a Webáruházon keresztül forgalmazott 1,0g feletti bruttó tömegű aranyékszerek mindegyike hivatalosan fémjelzett, finomsági jelzéssel (pl.: 585/750) és készítői/forgalmazói/importőr névjellel ellátott, a NEHITI által bevizsgált ékszer.

1.11.3. Az 1,0g alatti tömegű aranyékszerek a hatályos jogszabályok szerint csak finomságjellel (pl.:585/750) és készítői/forgalmazói vagy importőr névjellel rendelkeznek. 

1.13. A későbbi kommunikációkban való pontosabb hivatkozások miatt minden pontnak és alpontnak külön hivatkozási száma van.

1.14. Esetleges kérdéseivel/javaslataival/reklamációjával/stb. kérjük, az elérhetőségeink bármelyikén (részletesen a 2. pont rögzíti) keressen bennünket.

1.15. Jelen ÁSzF hatályba lépésének ideje: 2023. január 2.

1.16. Online fizetési információk, lehetőségek a Webáruházunkban:

    1.16.1.  A Webáruházban online vagy helyszíni fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat.

    1.16.2.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes www.brillante.hu  WEBSHOP kínálatra vonatkozik.

    1.16.3. Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vásárló online fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybevételéhez a megrendelési folyamat során kérjük a „Barion” lehetőséget válassza, ezután a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző Barion oldalára, ahol maga a fizetés történik. Ennek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadására kéri. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják az elektronikus fizetésre. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ SZERZŐDŐ PARTNER ADATAI, AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI, TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓJA

2.1 Szolgáltató adatai:

2.1.1. Neve: Simon Emese Egyéni Vállalkozó

2.1.2. Székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2-4.

2.1.3. Telephely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2-4.

2.1.4. Levelezési címe: Simon Emese, 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2-4. Ékszerbolt.

2.1.5. E-mail: simon.emese@brilliante.hu

2.1.6. Tel: +36309910388

2.1.7. Honlapja: www.brilliante.hu

2.1.8. Vásárlói Kapcsolattartó Személy: Simon Emese        

    2.1.8.1. Az egyéni vállalkozó végzettségei:  

                                                          -Ötvös/Aranyműves szakmunkás 1996

2.1.9. Szolgáltató adószáma: 63314494-1-41

2.1.10. Szolgáltató nyilvántartási száma: 5833015

2.1.11. Szolgáltató Bankszámlaszáma: 11600006 – 00000000 - 45751774 (Erste Bank)

2.2. Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

2.2.1. Az ügyfélszolgálat címe: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2-4. Ékszerbolt

2.2.2. Székhely és Telephely nyitvatartása:

Minden hétköznapra eső munkanapon (H-P), 11h-18h között nyitva tartunk.

Áthelyezett munkanapokon és/vagy pihenőnapokon, ünnepnapokon és hétvégéken azonban zárva tartunk!

 

2.2.3. Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36309910388

2.2.3.1. Telefonos ügyelet:     Hétfő: 11h-18h

                                                             Kedd:11h-18h

                                                             Szerda:11h-18h

                                                             Csütörtök:11h-18h

                                                             Péntek:11h-18h

                          2.2.3.1.1. A feltüntetett időszakokon kívül, valamint hétvégéken, ünnepnapokon és áthelyezett ünnep- vagy pihenőnapokon egész nap a telefonos ügyelet nem elérhető!

2.2.4. Email-címünk mindig fogad megkereséseket, melyekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.

2.2.4.1. Email:  simon.emese@brilliante.hu

 

2.3. A Webáruház tárhely-szolgáltatójának neve és elérhetőségei:

2.3.1. Meraki Marketing Kft.

2.3.2. Székhely címe: 2096 Üröm, Kárókatona u. 46.

2.3.3. Postacíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 75.

2.3.4. A tárhely-szolgáltató adatvédelmi Szabályzata:  https://meraki.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 1. A MEGRENDELÉS FELTÉTELEI

3.1. Megrendelést kizárólag létező magánszemélyektől, vagy jogi személyektől, cégektől fogadunk el.

3.2. Vásárlást, vagy egyéb fizetéssel járó ügyletet Szolgáltató felé kezdeményezni kizárólag a Webáruház felületén keresztül lehet.

3.3. Szolgáltató semmilyen internetes, vagy egyéb csalásban sem akarattal, sem akaratlanul részt nem vesz, és/vagy abban nem segédkezik, ezért fontos az, hogy kizárólag létező partnerekkel létesítsen vagy tartson fenn üzleti kapcsolatot. Hogy egy Megrendelő valóságos-e vagy fiktív, a regisztráció folyamán Megrendelő által önkéntesen megadott adatok segítségével áll módunkban eldönteni, így ha akár a regisztráció során, akár a későbbiekben alapos gyanú merül fel, hogy egy Megrendelő nem valós, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett és folyamatban lévő bármi fajta ügylet(ek)től elálljon, vagy annak végrehajtását szüneteltesse addig, amíg a másik fél valós adatait Szolgáltató felé nem tisztázza.

3.3.1. Ezért Szolgáltató tisztelettel megkér minden szíves regisztrálót/megrendelőt/vásárlót, hogy adatait pontosan adja meg, és ügyeljen arra, hogy azok ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

3.4. Amennyiben Önnek akár csak gyanúja is merülne fel, hogy illetéktelenek az adataival visszaélve regisztrálhattak a Webáruház weboldalára, vagy az Ön, mint Megrendelő szabályszerű és sikeres regisztrációja után az Ön adataival visszaélve az Ön nevében rendelnek meg a Webáruházból bármit, kérjük azonnal jelezze felénk elérhetőségeink bármelyikén.

3.4.1. Amennyiben nem, vagy késve teszi ezt, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.5. Termék ellenértékeként, vagy bármi más részünkre történő kifizetések esetén az általunk elfogadott egyetlen pénznem kizárólag magyar Forint (HUF).

3.6. A regisztráció során a következő adatokat kérjük megadni:

3.6.1. Magánszemély esetén:

Név

Számlázási cím

Szállítási cím

Email-cím

Telefonszám

3.6.2. Cég, vagy egyéb jogi személy esetén:

Név

Székhely címe

Adószám

Kapcsolattartó személy neve

Telefonszáma

Email-címe

Kézbesítési cím

3.6.3. Az adatokat az utolsó interakciónktól számított minimum 5 naptári évig őrizzük elektronikus alapon, az őrzés helye, adatvédelmi nyilatkozat és egyéb információk bővebben még lásd: Tárhely-szolgáltató.

3.7. A Webáruházban feltüntetett árak tartalmazzák az összes szükséges

3.7.1. adót

3.7.2. fémjelzési költséget

3.7.3. csomagolási költséget

3.8. A Webáruházban feltüntetett árak semmilyen egyéb más rejtett vagy fel nem tüntetett járulékos, Szolgáltató által utólag Megrendelő felé felszámított költséget nem tartalmaznak.

3.9. A Webáruházban feltüntetett árak kifizetésével Megrendelőnek Szolgáltató felé nem, de saját bankja, vagy közbeiktatott egyéb bankok/pénzintézetek felé plusz költségei keletkezhetnek, melyet a Webáruházban feltüntetett árak értelemszerűen nem tartalmazhatnak, az ebből esetlegesen eredő plusz költségekre Szolgáltatónak hatása/befolyása nincsen, így azokkal kapcsolatban semmiféle felelősséget vállal.

3.9.1. Ezért kérjük tájékozódjon számlavezető bankjánál az átutalási/befizetési díjszabásaikkal kapcsolatban.

3.11. Minden beérkező fizetésről a fizetés ellenértékeként ÁFA-tartalom nélküli gépi számlát állítunk ki.

3.11.1. A számlát a megrendelés teljesítésekor, külön ilyen tárgyú megegyezés híján a kézbesítő cégen keresztül küldött áru mellé a csomagolásba helyezve juttatjuk el Megrendelőhöz, de lehetőség van

3.11.2. átvenni azt előre egyeztetett helyen és időpontban személyesen (kizárólag akkor, ha előzetesen kiszállítás helyett a Termék személyes átvételében egyezett meg a Megrendelő és a Szolgáltató),

3.12. Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden termékével kapcsolatban, mindenkor, korlátlan mértékig fenntartja azzal, hogy a már visszaigazolt megrendelések áraiban nem lehet változás.

3.13. Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló tájékoztatás:

Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató ha tudomására jut, hogy Megrendelő szándékos, vagy akaratlan tévedésből rossz, részben vagy egészében téves tartalommal ad meg adatokat (pl.: nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét), akkor Szolgáltató Megrendelővel való egyeztetés után, vagy banálisan apró hiba (pl. gépelési elütés) esetén a "félrekattintásokat" értesítés nélkül javíthatja a szerződésben, rendelésben azért, hogy az a teljesítés, kiszállítás és/vagy számlázás során akadályt ne jelenthessen.

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

 

4.1. Megrendelő a sikeres regisztrációja után bejelentkezhet a Webáruház felületére.

4.1.1. A vásárlásnak feltétele a Webáruházba történt sikeres regisztráció, mely során egy személyes fiók jön létre számára.

4.2. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Megrendelő Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló illusztrációs képre történő kattintást követően tájékozódhat.

4.3. A Megrendelő a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a Terméket virtuális kosarába helyezni.

4.3.1. Amikor a Terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a Termék elhelyezésre került a virtuális kosarába.

4.3.1.1. Választhat, hogy tovább tallózik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelési folyamatot a „Megrendelés” gombra kattintva.

4.3.1.2. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma.

4.3.1.3. Itt leellenőrizheti, hogy milyen Termék(ek)kel kapcsolatban kezdeményez vásárlást, tehát a kosár tartalmát.

4.3.2. A “Kosár” fülön módosítani tudja a megrendelést, és újabb Termék(eke)t tud hozzáadni, módosítani, vagy törölni a kosárból.

4.4. Ha mindent rendben talált, akkor a „Bevásárló kosarad-Fizetés” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést, illetve új regisztrációt is kezdeményezhet az általunk ott kért adatok megadásával.

4.5. Ha a már regisztrált Megrendelő bejelentkezett a fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot, a „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől.

4.6. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Szolgáltató számára történő végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti.

4.7. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el Szolgáltató részére.

4.8. Fontos, hogy amennyiben bármilyen forrásból Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megrendelő szándékosan vagy véletlenül ugyan, de megtévesztő és/vagy nem valós adatokat ad meg a regisztráció folyamán, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatokat újra egyeztesse és/vagy a megrendelés teljesítésétől előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal elálljon, vagy a megrendelés teljesítését felfüggessze a valós adatok tisztázásáig, és/vagy a helytelen adatokat törölje a rendszeréből, akár hosszabb idő múltán is.

4.8.1. A Megrendelő téves adatközlése kizárólag neki róható fel, így a Szolgáltató fentebb írt elállásából, vagy a teljesítés felfüggesztéséből és/vagy a helytelen adatok törléséből fakadó anyagi vagy egyéb károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

4.8.2. A Megrendelő az adatbeviteli hibákat a megrendelés fázisai során javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre.

4.8.3. Sőt a Szolgáltató által Megrendelőnek küldött befogadó-adategyeztető e-mail önmagában is a Megrendelő adat ellenőrzési lehetőségét szolgálja (lásd lentebb).

4.8.4. Ha a Megrendelő a befogadó-adategyeztető e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő egy munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt vagy téves rendelések (téves postázás, vagy téves számlázás, téves Termék, stb.) teljesítésének elkerülése érdekében.

4.8.4.1. E határidő elteltét követően, Megrendelői reagálás híján az elküldött befogadást visszaigazoló - adategyeztető e-mailt Szolgáltató ügymeneti okokból kifolyóan akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Megrendelő által nem kifogásoltak, tehát a szerződést megkötésének a Megrendelő a maga részéről akadályt nem lát, a befogadást visszaigazoló-adategyeztető email-ben szereplő adatok alapján. Ezért a felesleges vagy téves megrendelések elkerülése érdekében kérjük mindig ellenőrizze az összes adatot, mielőtt megrendelését véglegesíti.

4.9. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva,

4.10. megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva,

4.11. a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti “Mennyiség” felirat alatt a darabszám beállításával.

4.12. Amennyiben a Megrendelő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra kattintott, akkor a beállított adatokat jóváhagyta, így azok hibás megadásából fakadó esetleges anyagi károkért a Szolgáltató semmiféle anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal (ezek az adatok a konfirmációs e-mail -lásd ott- elküldéséig még utólag módosíthatóak).

4.12.1. Amennyiben tehát, ha  Megrendelő a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva megrendelést ad le, úgy az a Megrendelő részéről Szolgáltató irányába már jogilag ráutaló magatartásnak, releváns ajánlatnak minősül. (Lásd még:5.2. és 5.5.)

4.12.2. Ez az ajánlat azonban még nem jelenti azt, hogy Szolgáltató Megrendelő ajánlatát elfogadta (bővebben lásd lentebb).

4.13. Ha a Megrendelő Terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, úgy a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küldhet a Megrendelő részére, az általa a regisztráció folyamán kommunikációs csatornaként megadott email-címre.

4.14. Szolgáltató által Megrendelőnek küldött kommunikációs vagy promóciós e-mailek harmadik féltől eredő reklámot nem tartalmaznak.

4.14.1. Promóciós e-mailekről a Megrendelőnek minden esetben lehetősége van le- vagy feliratkozni.

4.15. Kommunikációs e-mail csatorna nélkül azonban Szolgáltató semmiféle megrendelést nem tud teljesíteni, hiszen a Megrendelő visszaigazolásaira természetszerűen szüksége van.

4.16. Amennyiben a Webáruházban bármilyen hiba vagy hiányosság lép fel a Termékekkel vagy a feltüntetett árakkal, vagy bármi mással kapcsolatban, Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja még akkor is, ha időközben a hibásan megjelent termékre megrendelési szándékot nyilvánított a Megrendelő.

4.16.1. Ilyen esetben a hibáról történő tudomásszerzését követően, illetve annak javítása után haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltató Megrendelőt az új, immár korrekt adatokról.

4.16.2. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél következmények nélkül elálljon a szerződéstől.

4.16.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató bármilyen okból az elfogadó-konfirmációs e-mail (lásd lentebb)-ben is a hibás adatokkal jelölte meg a terméket, akkor az a Szolgáltatót már köti és ebből kifolyóan vállalja a megrendelt termék hibás paraméterekkel történő szállításából adódó kárát, melyet a Megrendelőnek semmilyen formában, még részben sem számít fel.

 

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, KONFIRMÁCIÓS E-MAIL, A TELJESÍTÉS INDÍTÁSA

 

5.1. Miután Megrendelő elküldte megrendelési ajánlatát, azt az ajánlat megérkezését legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailben Szolgáltató visszaigazolja a Megrendelőnek,

5.1.1. mely email megerősíti, hogy Szolgáltató megkapta a Megrendelő által elküldött megrendelést.

5.1.2. Ez a befogadást visszaigazoló email a Megrendelő megrendelési ajánlatának a részleteit tartalmazza, ezen adatok Megrendelő ellenőrzése után - amennyiben hibásak - még közös egyeztetéssel javíthatóak.

5.1.3. Ez a befogadást visszaigazoló email önmagában még nem jelenti a Megrendelő megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy megrendelése - a részletezett paraméterekkel -  Szolgáltatóhoz beérkezett.

5.2. Azonban a Megrendelő megrendelési ajánlatának a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez

5.3. Szolgáltató Megrendelő megrendelési ajánlatát a befogadást visszaigazoló email-től függetlenül, időrendben az után külön küldött másik, elfogadó tartalmú e-mail (továbbiakban: Konfirmációs e-mail) útján fogadja el.

5.3.1. Ebben a Konfirmációs e-mailben a végleges adatokat közli a Szolgáltató és értesíti a Megrendelőt a kiszállítás várható időpontjáról, a fizetési, valamint az összes megegyezett előre látható körülményről és felszólít az előleg, vagy akár a teljes ár előre fizetésére.

5.4. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a közösen jóváhagyott fizetési konstrukció szerint fizetésre felszólító Konfirmációs e-mailben megjelölt teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára történő maradéktalan beérkezése időpontjában jön létre.

5.5. A Webáruházban leadott rendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.6. A Szolgáltató által Megrendelőnek küldött Konfirmációs e-mail útján visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

5.7. A szerződés – amennyiben a Megrendelő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mely a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelveinek rendelkezéseit ülteti gyakorlatba.

 1. A MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

 

6.1. A Termékek kizárólag online rendelhetők meg.

 

6.2. A Webáruházban a Szolgáltató pontosan feltünteti a Termék nevét, részletes leírását, a Termékekről fotót/fotókat jeleníthet meg.

 

6.2.1. Bár Szolgáltató törekszik arra, hogy a Termékekről a lehető legjobb, legpontosabb fotót, ill. leírást jelenítsen meg a Webáruház felületein, a Termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

6.2.2. A Termékek leírásánál minden esetben látható a termék "Elérhetősége" információ, melyek az alábbiak lehetnek:

 

6.2.2.1. Rendelhető:

Termék megrendelésének teljesítését tudjuk vállalni.

 

6.2.2.2. Nem Rendelhető:

Termékhez szükséges alkatrészek és/vagy nyersanyagok esetleg célszerszámok már vagy még nem állnak rendelkezésünkre, és a Termék így előrelátható időn belül nem lesz elérhető (előfordulhat, hogy a rendszer mégis megengedi a rendelését).

 

6.2.2.2.1. Amennyiben olyan Terméket szeretne rendelni a Megrendelő Szolgáltatótól, amely éppen nem rendelhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (melynek elérhetőségei az 1.2. pontban vannak rögzítve).

 

 

6.2.2.3. Raktáron:

Kész Termék, mely raktárkészleten van, így annak kézhezvétele várhatóan jóval rövidebb időbe telik.

 

 

6.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által az informatikai eszközének képernyőjén megjelenő Webáruházban látott kép és a Termék valóságos megjelenése miatti esetleges különbözőség miatt,

6.3.1. többek között azért, mert minden képernyőbeállítás más és más lehet.

 

6.4. A Webáruházban kapható Termékek általában nincsenek raktáron, azok megrendelésre vásárolhatóak meg.

6.4.1. Kivételes esetben azonban előfordulhat, hogy a Szolgáltató mégis már elkészült terméket kínál eladásra, azonban erre a körülményre a Termékkel kapcsolatos információk között egyértelműen felhívja a figyelmet.

 

6.5. Arra a Megrendelőre, aki már kézhez kapta az általa megrendelt Termék(ek)et, jelen ÁSzF a továbbiakban Vásárló-ként hivatkozik, a törvények és rendeletek szövegezéseivel összhangban.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG

 

7.1. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. A Vásárló elállási szándékát egyértelműen legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé úgy, hogy annak feladásának időpontja egyértelműen visszakereshető legyen, pl. e-mail, vagy tértivevényes postai küldemény útján.

 

7.3. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.  

 

7.4. Elállásnak nincs helye, ha a Vásárló kifejezett egyedi kérésére, az ő iránymutatásai alapján neki készült áruval kapcsolatos az elállási szándéka és

7.4.1. Jelentéktelen hiba, azaz az árunak vagy annak valamely komponensének természetéből fakadó tökéletlensége/-eik (pl. kövekben lévő zárványok elhelyezkedése, stb.), vagy

7.4.2. a Vásárló szövegértésbeli/szövegértelmezésbeli félreértése, vagy

7.4.3. a Vásárló természettudományos vagy egyéb alapismereteinek hiánya (nem erre gondolt, mást várt, nem gondolta, hogy...stb.), vagy

7.4.3.1.a fentiekből eredő (vagy egyéb eredetű) félreértése miatt, általa tévesen leadott megrendelése alapján Szolgáltató által történt hibátlan teljesítés esetén.

 

7.5. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól/kézbesítőtől eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

 

7.6. Amennyiben szükségét érzi a szerződéstől való elállásnak, a Termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.

 

7.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a Termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, abban az esetben, ha a visszaküldött

7.7.1. Termék és

7.7.2. az összes kiegészítője,

7.7.2.1. hozzá járó ajándék,

7.7.2.2. papírok,

7.7.2.3. certifikáció,

7.7.2.4. számla,

7.7.2.5. díszdoboz,

7.7.2.6. stb.  továbbiakban: Termék-kiegészítők)

7.7.2.7. nem ideértendő a külső küldemény-csomagolás

ugyanolyan hibátlan, újra értékesíthető állapotban érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, ahogyan az elküldésre került.

 

7.8. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

7.8.1. Abban az esetben, ha a Termék és/vagy bármely Termék-kiegészítő sérülten, kopottan, hiányosan vagy minimálisan is viselt állapotban, stb. kerül --pláne ha nem is kerül-- Szolgáltató kezeihez vissza, a helyreállítási vagy pótlási költségeket a Szolgáltató a Megrendelőtől követelheti, ide tartozik bármely nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi jellegű kár megtérítésének igénye is.

 

7.8.2. Nem rendeltetésszerű használatból adódó helyreállítási költségek tájékoztató jelleggel a következők lehetnek, pl.:

7.8.2.1.

Tisztítás kő nélküli/szintetikus köves arany Termék esetén:

 1. 1.000-2.000 Ft/db.

 

7.8.2.2.

Tisztítás természetes drágakövet tartalmazó arany Termék esetén:

 1. 2.000-3.000 Ft/db.

 

7.8.2.3.

Polírozás kő nélküli arany Termék esetén:

 1. 1.500-3.000 Ft/db,

 

7.8.2.4.

Polírozás szintetikus- vagy üvegkövet tartalmazó arany Termék esetén:

 1. 1.500-5.000 Ft/db,

 

7.8.2.5.

Polírozás természetes drágakövet tartalmazó arany Termék esetén:

 1. 1.500-6.000. t/db,

 

7.8.2.6.

Polírozás antikolt felület és fekete vagy fehér Rhodium-bevonat esetén:

 1. 3.000-6.000 Ft/db,

 

7.8.2.7.

Forrasztás kő nélküli arany Termék esetén:

 1. 1.500-5.000 Ft/db,

 

7.8.2.8.

Forrasztás szintetikus követ tartalmazó arany Termék esetén:

 1. 1.500-6.000 Ft/db,7.8.2.9.

Forrasztás természetes drágakövet tartalmazó arany Termék esetén:

 1. 5.000-20.000 Ft/db,

 

7.8.2.10.

Csorba vagy hiányzó szintetikus- vagy üvegkő pótlása foglalással együtt:

 1. 2.000-20.000 Ft/db,

 

7.8.2.11.

Csorba vagy hiányzó természetes drágakő pótlása foglalással együtt

 1. 20.000 Ft/db-tól, de maximum a Termék vételárának 80%-a,

 

7.8.3. Fontos, hogy a sérülés vagy hiány jellegétől függően a teljes helyreállítás nem csupán egy, hanem akár egyszerre több fentebb felsorolt, és/vagy nem felsorolt egyéb beavatkozás költségeinek összegére is rúghat, de soha nem lehet több a teljes költség, mint a Vásárló által kifizetett teljes vételár 90%-a.

 

7.9. A fentebbi pontokra azért van sajnos szükség, mert tapasztalataink szerint egyre elterjedtebb vásárlói gyakorlat az, hogy bizonyos személyek rendelnek és kifizetnek Termékeket, azzal az előre eltervezett szándékkal, hogy néhány napig hordják, majd az elállási időhatáron belül indoklás nélkül, csere vagy egyéb kompenzáció elutasítása mellett teljes pénz visszatérítéssel elállnak a szerződéstől.

Az ilyen személy az átvett Terméket akár 27-28 napig (14 nap elállás + 14 nap visszaküldési határidő) is használhatja, mielőtt visszaküldi azt a kereskedőnek. 

Ezáltal nem jóhiszeműen élve, hanem kifejezetten rosszhiszeműen visszaélve törvény adta elállási jogával.

Ez az attitűd a Szolgáltató oldalán óriási mértékű feleslegesen elvégzett munkát és rengeteg feleslegesen kifizetett költséget okoz, melyet Szolgáltató szeretne elkerülni, illetve minimális mértékűre leszorítani.

 

7.10. Ezért Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azzal, aki bármilyen kommunikációnk alkalmával utal rá, vagy hangot ad ilyen szándékának, vagy legalább háromszor állt el hibátlanul teljesített szerződéstől (azaz Terméket küld vissza) láthatóan mondvacsinált indokokkal, vagy akár indoklás nélkül, azzal Szolgáltató negyedszerre már nem köt szerződést, akármilyen előnyösnek is tűnne az a Szolgáltató számára.

Ezt a döntését Szolgáltató az érintett személy felé nem köteles megindokolni (bővebben lásd: Feketelista).

 

7.11. Fontos itt is kiemelni, hogy ez a pont a szerződéstől jóhiszeműen elálló Vásárlókra nem vonatkozik. Tehát akik elállási szándékukat indoklással, vagy anélkül ugyan, de:

7.11.1. a készítés elindítása előtt jelzik, vagy akik

7.11.2. az elkészült Termék kiszállításra történő átadása előtt jelzik, vagy akik

7.11.3. elállási szándékukat a Termék kézhezvétele után jelzik ugyan, de annak kifogástalan állapotára a visszaküldés előtt felelősségteljesen ügyelnek, vagy akik

7.11.4. önhibájukból, vagy azon kívüli okokból a visszaküldött Termék állagára nem tudtak megfelelően ügyelni, de a megállapított javítási/pótlási költségekért korrekt módon helytállnak a Szolgáltató felé,

ez a kitétel egyáltalán semmilyen negatív következményt nem jelent, sőt számukra ez(ek) az elállás(ok) semmiféle hátrányt nem okoz(hatnak) a későbbiekben sem.

 

7.12. Vásárlói elállás esetén a raktáron vagy készleten nem lévő, Vásárlói iránymutatás alapján akár csak részben is egyedileg rendelésre, megrendelésre vagy kérésre előállított, módosított, legyártott áru esetén a Szolgáltató követelheti a legyártással, szállítással kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét is.

 

7.13. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan egyedi termék esetében, amelyet a Vásárló kifejezett kérésére vagy utasítása alapján állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárlóra vagy az általa meghatározott paraméterek szerint harmadik személyre szabtak, alakítottak át, neki készítettek (pl. méretre készített, vagy méretre igazított, vagy egyedi jelzéssel, gravírozással, egyedileg külön neki rendelt drágakővel ellátott ékszerek esetén).

 

7.14. Szolgáltató a Termék és a Termék-kiegészítők vissza érkezését követően a hatályos jogszabályok szerint haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

 

7.15. Szolgáltató a visszatérítés során lehetőség szerint banki átutalást alkalmaz, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7.16. A Vásárló elállása esetén köteles az elállással érintett Terméket és Termék-kiegészítőket hiánytalanul és késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítése Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére.

 

7.16.1. A Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja az elállással érintett terméket.

 

7.17. A Vásárló kizárólag a Termék és a Termék-kiegészítők visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Webáruház önként átvállalta e költség viselését.

 

7.17.1. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott a visszaküldés/visszajuttatás során, úgy a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többlet költségeit.

 

7.18. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg maradéktalanul vissza nem kapta a Terméket és a Termék-kiegészítőket, vagy a Vásárló egyértelmű és független bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a két időpont közül a korábbi időpontot veszi Szolgáltató figyelembe.

 

7.19. Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén:

7.19.1. Postai úton írásban (ajánlott küldeményként), vagy

7.19.1.1. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja irányadó, és kizárólag ajánlott küldeményként fogadja el a Szolgáltató.

7.19.2. telefonon,

7.19.2.1. telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja,

7.19.3. de legcélszerűbb a visszakereshető e-mail útján.

                        7.19.3.1.  e-mail-ben a beérkezés időpontja a mérvadó.

 

7.20. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja, lehetőség szerint a szerződés/Termék feldolgozása, csomagolása előtt vagy a futárszolgálatnak szállításra történő átadása előtt történjen meg az elállás, ha egyértelmű a Vásárló számára, hogy nem áll szándékában átvenni a megrendelt Terméket, meggondolta magát.  

Egyéb esetben a megrendelt Terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló a Szolgáltató részére.

 

7.21. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell az elállási joggal érintett Termék ésszerű használatára, ugyanis az elállási joggal való élés szándékának kinyilvánítása ellenére viselt Termék használatából eredő bármiféle károknak megtérítése a Vásárlót terheli, hiszen az érintett termék a Vásárló elállási szándékának jelzésétől kezdve--azaz a pénzvisszafizetési procedúra indítványozásától kezdve-- ismét a Szolgáltató tulajdonának tekinthető, így annak állagmegóvása amíg az nála van, a Vásárló felelőssége.

 

7.22. A Szolgáltató a Termék és a Termék-kiegészítők hiánytalan és jó állapotú visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló bankszámlaszámára visszatéríti a Termék vételárát, a kiszállítási költséggel együtt.

 

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan természetes, vagy jogi személyt, amely a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 

 1. ÁRAK, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉSI MÓDOK

 

8.1. Webáruházban a Termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a Szolgáltató adókategóriája számára törvényileg elvárt adókat.

8.1.1. Ha a Vásárló külföldre (de E.U.-n belül) történő kézbesítést kér, abban az esetben a szállítás többletköltsége ehhez az árhoz pluszban számítandó.

8.1.2. Szolgáltató E.U.-n kívülre nem, vagy a Megrendelő felelősségére szállít.

8.1.3. A kiszállítás munkanapokon, jellemzően munkaidőben történik.

8.2. Az ár a megrendelés pillanatában érvényes ár.

8.2.1. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Webáruházban bármilyen hiba miatt hibás ár kerülne feltüntetésre, és a Vásárlóezen a hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles azt a hibás áron teljesíteni.

8.2.2. Ebben az esetben, mint jóhiszemű Szolgáltató, felajánlja a valós áron történő teljesítést Vásárlónak.

8.2.3. Amennyiben ezt az árat a Vásárló nem fogadja el, úgy a szerződéstől bármelyik fél következmények nélkül elállhat.

8.3. Ha a Vásárló megrendelése egyedileg neki történő készítésre vonatkozik, abban az esetben a kiszállítás megkezdése nem esik egybe a Konfirmációs email elküldésével, hiszen a két időpont között el kell készíteni a megrendelt Terméket.

8.3.1. A két időpont között számos hét is eltelhet.

8.4. A megrendelt Termék az elkészülte után lezárt csomagolásra kerül, mely csomag pedig a futárnak/kiszállító cégnek lesz átadva kézbesítésre.

8.4.1. Ennek a futárcég általi feldolgozása legkésőbb az azt követő két munkanapon belül történhet meg.

8.4.2. A csomag futárnak történő átadásáról e-mailt küldünk és minden esetben tájékoztatjuk a Vásárlót a csomag várható érkezésének idejéről is.

8.4.3. A feldolgozási idő általában 1-2 nap, szállítási idő, általában 1-2 nap, azaz a feladás és a kézhezvétel között eltelt idő jellemzően 1-4 munkanap, a kézbesítésre megbízott futárcégtől függően.

8.4.4. Amennyiben az előzetesen megadott szállítási idő nem tartható be, a Vásárlót e-mailben fogja a Szolgáltató erről tájékoztatni haladéktalanul, amint ez a körülmény számára is egyértelművé válik.

8.5. A Vásárló a következőképpen fizethet:

8.5.1. Online fizetés Barionon keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

8.6. Nemesfémekről és drágakövekről lévén szó, a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére lefektetett Európai Uniós irányelvek általunk történő maximális figyelembevétele miatt fizetni kizárólag elektronikus úton lehet, így nincsen szükség egy vagy több összegből göngyölített 300.000 Ft-os éves vásárlási határérték feletti készpénzes vásárlások esetén a hatóságok által tőlünk elvárt - és sokak által visszatetszőnek tartott - vevő azonosítási tortúrára.

 

 

 1. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS IDŐ

 

9.1. A szállítási költségek legtöbb esetben a Vásárló számára ingyenesek, illetve a szállítási költség a vételárba van beépítve.

9.1.1. Ha a megrendeléskor ettől eltérő információt kap, akkor az az irányadó.

9.1.2. Bizonyos esetben előfordulhat, hogy plusz szállítási díjat kell felszámítani a Vásárló felé.

9.1.2.1. Ilyen esetben a Szolgáltató arra a megrendelés teljesítése előtt felhívja a Vásárló figyelmét, így amennyiben ezt a Vásárló nem tudja vagy nem akarja elfogadni, a vásárlástól lehetősége van következmények nélkül elállni.

9.2. A Terméknek a futártól való átvételekor az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

9.2.1. Kérjük átvételkor mindig ellenőrizze az aláírásával hitelesen átvett csomag tartalmát minőségi és mennyiségi szempontból, hiszen a szállítólevél aláírásával a Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (Nem hiányos és/vagy sérült a csomag és/vagy annak tartalma).

9.3. Nagyon fontos:   

Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a Terméken és/vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és ebben az esetben érdemes még ott helyben telefonos vagy egyéb fotó(ka)t is készítenie a jegyzőkönyv futári példányával a háttérben, mert ez a helyzet utólagos tisztázásában is szerepet kaphat, hiszen a pontos és sérülésmentes kézbesítésért a kézbesítő cégnek is komoly felelőssége van, melyért a Szolgáltató fizet neki.

9.3.1. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és/vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

9.3.2. A Szolgáltató által kiszállításra átadott hiánytalan és kifogástalan állapotban lévő Terméknek az átvételét követően, azaz a futár távozása után észlelt sérülés(ek)ért vagy a csomag tartalmát érintő bármely hiányosság(ok)ért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9.3.2.1. Ebből következik, hogy amennyiben ilyen okból élne elállási jogával a Vásárló, és sérülten vagy hiányosan küldené vissza a fentebb említett jegyzőkönyv nélkül a Terméket, úgy azt abban az állapotban visszavenni már nem áll Szolgáltató módjában.

9.4. A megrendelt csomagokat a Szolgáltató szállító partnere (FedEX Magyarország) szállítja.

9.4.1. A szállítás csak házhoz kérhető.

9.4.2. A futár a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg.

9.4.3. A mennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen (pl. mert a futár nem talál senkit a megadott címen), a csomag az üzletben még 10 napig átvehető.

9.4.3.1. A futárnak erről értesítőt kell hagynia a megadott címen.

9.4.3.2. Az értesítésen található a csomag azonosítószáma, és a dátum, ameddig átvehető.

9.4.3.3. Az értesítőn található csomagszám segítségével a Vásárló tájékozódhat a csomagja kézbesítésének állapotáról.

9.4.4. Abban a nem várt esetben, ha a Vásárló a megadott határidő után 5 munkanappal se csomagot, sem értesítőt nem kap, kérjük, vegye fel az ügyfélszolgálatunkkal (elérhetőségei lásd: 2.2. pontban) a kapcsolatot.

9.5. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes kiemelkedő forgalmú időszakokban (pl. karácsony előtt) a rendelés feldolgozása és a szállítás időtartama együttesen meghaladhatja az 5 munkanapot is.    

9.6. Az ezekből adódó kellemetlenségeket megelőzendő érdemes a megrendelés leadását minél előbb megtenni, nem az utolsó pillanatra hagyni (pl. karácsonyi ajándéknak valót november elejéig megrendelni).

 

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

 

10.1. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló (a továbbiakban: Jogosult) az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek, tehát nem a Jogosult okozhatta.

10.1.1.Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

10.2. Nem fogyasztói (egyéb kereskedői, viszonteladói, stb.) Jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.3. Jogosult – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Jogosult által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató (a 8.pontban továbbiakban: Kötelezett) számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

10.3.1. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Jogosult nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Kötelezett költségére Jogosult is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.5. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kötelezett adott okot.

10.6. Jogosult köteles a kellékszavatossági igényét a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Kötelezettel.

10.7. Jogosult közvetlenül a Kötelezettel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.7.1. A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Jogosult (számla vagy a számla másolatának bemutatásával) igazolja, hogy a terméket a Kötelezettől vásárolta.

10.8. A Kötelezett csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Jogosult részére történő átadást követően keletkezett.

10.8.1. Amennyiben a Kötelezett bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Jogosultnak felróható okból keletkezett, nem köteles a Jogosult által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

10.9. A jótállása miatt a teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Jogosult köteles bizonyítani Kötelezett felé, hogy a Jogosult által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.10. Ha Jogosult a szavatossági igényét a Terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

11.1. A Termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (Jogosult) – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2. A Jogosultat azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

11.3. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.4. Termékszavatossági igényként a Jogosult kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Jogosult között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés.

11.4.1. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Jogosultnak kell bizonyítania.

11.5. Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.6. Termékszavatossági igényét a Jogosult Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

11.6.1. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.6.2. A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb 2 hónap múlva köteles a hibát és a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával közölni.

11.6.3. A közlés ezen túli késedelméből eredő kárért a Jogosult a felelős.

11.7.  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója is.

11.8. A gyártó és/vagy forgalmazó (Webáruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

11.8.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

11.8.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 

11.8.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Webáruház) a mentesüléshez elegendő ezek közül egy okot bizonyítania.

 

 1. JÓTÁLLÁS

12.1 Kötelezett óra-ékszer termékkategóriába tartozó Termékek készítésével és forgalmazásával foglalkozik, így törvényi kötelessége 1 naptári év jótállást vállalni az általa eladott Termékekre.

 

12.1.1. A jótállás kezdő időpontja órák és ékszerek esetében a Termék fogyasztónak történő átadása.

 

12.2. Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló Kötelezett felel, és a jótállás 12 hónapos időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).

12.3. A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függenek, hogy a jótállás a felek megállapodásán vagy jogszabály rendelkezésén alapul-e, így:

12.3.1. a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel - érvényesíteni,

12.3.2. ha pedig a jótállás szerződésen alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a Jogosultat, azzal, hogy, amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a Jogosult.

12.4. A jótállás időtartama

 

12.4.1. A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartalmát az ún. kötelező jótállás esetében az azt rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál a felek megállapodása határozza meg.

12.4.2. Szolgáltató Termékeire minden esetben jótállást vállal, melynek időtartama 1 év, még akkor is, ha az eszközt jellegénél fogva üzembe kell helyezni és azt a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi.

Ebben az esetben a jótállás kezdete az üzembe helyezés napja.

Szolgáltató esetében ez az óra-ékszer kategóriába tartozó nagyméretű, helyszínen a Szolgáltató vagy megbízottja által beüzemelendő órák eladása esetén lehet csak aktuális.

 

 1. NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 

13.1. A vásárlástól számított egy éven belül a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a Termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.

13.1.1. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a Termék a nem rendeltetésszerű használat folytán, vagy a rendes használatból eredő elhasználódás során vált hibássá.

 

13.2. Nem rendeltetésszerű a használat különösen, ha a Vásárló nem tartja be a jelen ÁSzF-ben és a Termékgaranciajegyén rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat:

13.2.1. Az alábbi tevékenységek közben ajánlott fokozottan ügyelni az ékszerekre, és/vagy védett helyen tárolni:

 

13.2.1.1. takarításkor (különösen vegyszerek, tisztítószerek használatakor),

 

13.2.1.2. mosogatáskor (pl. súrolópor, dörzskefe használatakor),

 

13.2.1.3. kerti munkánál, edzés, fitnesz igénybevétele alkalmával,

 

13.2.1.4. uszodában, kéntartalmú gyógyvízben,

  

13.2.1.5. bármilyen kéntartalmú kozmetikummal ne érintkezzen (pl. néhány fajta parfüm, gyógysampon, stb.)

 

13.2.1.6. bármilyen higannyal, vagy higanytartalmú kemikáliával ne érintkezzen (pl. törött lázmérő, stb.)

 

13.2.1.7. ne ejtse le kemény felületre az ékszereket, mert az anyagok jellegzetességei miatt az ékszerek elpattanhatnak, eltörhetnek, sérülhetnek, a bennük lévő kövek kieshetnek, eltörhetnek, stb.

 

13.2.1.8. nehéz dolgok cipelésénél a gyűrű deformálódhat és el is törhet, a kövek kieshetnek, mivel a köveket befogó karmok torzulhatnak, kinyílhatnak,

 

13.2.1.9. az ékszer ne ütődjön neki kemény fém- és egyéb tárgyaknak (kilincs, fogantyú, tányér, stb.),

 

13.2.1.10. ne fújjon rá parfümöt, ne kenjen rá test- és/vagy kézápoló krémet, ne érje vegyszer,

  

13.2.1.11. fürdőszobában, szaunában az ékszert ne tárolja, és ne viselje,

 

13.2.1.12. az ékszereket alvás közben viselni nem ajánlatos (pl. láncok megtörhetnek, egyenetlenségek alakulhatnak ki a felületén, ami nem javítható, fülbevaló zárja elnyomódik-torzul, stb.).

            

13.2.1.13. FONTOS továbbá:

Internetes és egyéb, pl. “életmód” magazinokban, - tehát nem szakkiadványokban - hitelesnek tűnő, de NEM ÖTVÖS SZAKEMBER által írt “házi” ékszertisztítási tanácsokat nem érdemes kipróbálni, mert a fogkrém, hipó, sósav, fémtisztító (pl.: Szidol), mosogató dörzsszivacs, mosogatóporos víz, stb. sokszor többet árt, mint használ.

 

13.2.2. Javasoljuk, hogy:

az ékszerek otthoni ápolása, tisztítása céljából mindenképpen forduljon szakemberhez, aki szakszerűen célszerszámokkal minden bizonnyal segítségére lesz.

 

 

13.3. A teljesítést követő egy év leteltével a bizonyítási teher a Vásárló oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a Termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak, valamint a fent írt használati előírások, viselési tanácsok megsértése esetén.

 

13.4. Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt jogosult.

 

13.4.1. A szavatossági idő alatt felmerült, a Webáruház szavatossági körébe tartozó hibákat az Webáruháznak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia.

 

13.4.2. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles a Webáruházat írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.

 

13.5. A Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló törvény alapján a 10.000 Ft összeget el nem érő értékű ékszerekre semmiféle garancia nem vonatkozik.

 

 

 1. A SZAVATOSSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

 

14.1. A Termékekre vonatkozó szavatossági igényét személyesen a Webáruház e-mail címén vagy telefonon jelezheti

14.2.  A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb 2 hónapon belül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.

14.2.1. A közlés késedelméből eredő káráért a Jogosult a felelős.

14.3. A szavatosság érvényesítéséhez a Jogosult köteles bemutatni a Webáruháztól kapott számlát és garanciajegyet.

14.4. Igény esetén a Jogosult kellékszavatossági igénye alapján a Jogosult választása szerint

14.4.1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

14.4.2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

14.5. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

14.6. A Jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át (pl.: termékszavatosság). Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

14.7. FONTOS:

Webáruház nem tartozik jótállással / szavatossággal a

 

14.7.1. természetes elhasználódásból származó,

 

14.7.2. továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása

 

14.7.3. utáni hibás kezelésből, vagy

 

14.7.4. gondatlan kezelésből, vagy

 

14.7.5. túlzott igénybevételből, vagy

 

14.7.6. a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy

 

14.7.7. egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából

 

eredő károkért.

 

 

 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

15.1. A vételár teljes kifizetésig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad.

15.1.1. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni.

 

 1. FIZETÉS

 

16.1. A megvásárolt Termék kifizetése online fizetés útján történik, a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

16.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes fizetési módokat kizárjon vagy újakat tegyen lehetővé, illetve teljes előre kifizetést kérjen.

 

 1. FEKETELISTA

17.1. Legfontosabb kiemelni, hogy ez a pont a szerződéstől jóhiszeműen elállókra nem vonatkozik!

17.2. Szolgáltató önálló, független, felelős döntéseket meghozni képes cégként nem köteles bárkivel kétoldalú szerződésre lépni. Nem kötelezhető arra, hogy bárkinek ajánlatot tegyen, vagy bárki ajánlatát elfogadja.

 

17.2.1. Ezért Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy bárkit indoklás és előzetes értesítés nélkül kizárjon és/vagy töröljön a nála regisztráltak köréből, vagy a meglévő regisztrációt törlés nélkül blokkolja, használatát bármilyen időtartamig felfüggessze.

 

17.2.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra is, hogy a kizárt, törölt, blokkolt,

felfüggesztett regisztráltakról listát készítsen kizárólag saját belső használatra,

 

17.2.2.1. mely listának az a célja, hogy a Webáruház használatából bármilyen okból kizárt Megrendelők ne nyithassanak új regisztrációt.

 

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

18.1.SZOLGÁLTATÓI PANASZÜGYINTÉZÉS

18.1.1. A Vásárló a Termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.

18.1.2. A Webáruház a személyesen előterjesztett panaszt, amennyiben arra lehetősége van, haladéktalanul orvosolja.

18.1.2.1. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Webáruház a panaszról a panaszkönyvbe írt jegyzőkönyvet vesz fel.

18.1.2.2. A jegyzőkönyvet és a panaszra tett érdemi választ 5 évig Szolgáltató megőrzi.

18.1.2.3. Minden esetben a Webáruház a panaszkönyvbe bejegyzett panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el, így ha a jegyzőkönyv felvételénél Vásárló jelen van, akkor Szolgáltató azonnal írásban válaszol és azt Vásárló rendelkezésére bocsátja.

18.1.2.4. Ha Vásárló nincsen jelen, akkor Szolgáltató írásos érdemi válaszát 30 napon belül postára adja.

18.1.2.5. A panasz elutasítása esetén a Webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

18.1.3. A vásárló panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat. (bővebben: https://jarasinfo.gov.hu/)

 

18.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

18.2.1. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

18.2.1.1. Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

18.2.2. PANASZTÉTEL A FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGNÉL:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Ügyfélszolgálat címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: 06-1-450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

18.2.3. BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

        Elnök: Dr. Baranovszky György

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8.30-16.30

kedd: 8.30-16.30

szerda: 8.30-16.30

csütörtök: 8.30-18.00

Tanácsadási időpontok:

csütörtök: 09.00 – 15.00

 

18.2.3.1. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

18.2.3.2. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

18.2.3.3. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

18.2.3.4. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

18.2.3.5. A békéltető testületi eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti a békéltető testület hatáskörébe tartozó ügyekben akkor, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik.

18.2.3.6. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Fgytv. 29. § (8). bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett 8 napos határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

18.2.3.7. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. MÁJUS 21-I 524/2013/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

18.2.3.7.1. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

18.2.4. Általános fogyasztóvédelmi rendelkezések:

HTTP://NJT.HU/CGI_BIN/NJT_DOC.CGI?DOCID=30909.330258

18.3 ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

18.3.1. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK RENDELET és a 2009/22/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL (FOGYASZTÓI ONLINE VITARENDEZÉSI IRÁNYELV) szóló, 2013. ÉVI MÁJUS 21.-I 524/2013/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET alapján az EURÓPAI BIZOTTSÁG létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. FEBRUÁR 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

18.3.2. Az online vitarendezési platform honlapjai:

http://ec.europa.eu/odr

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList

 

 1. ADATVÉDELEM

 

19.1. Adatvédelmi tájékoztatónkat a Webáruház honlapján találja.

 

 1. Szerzői jogok

20.1. A www.brilliante.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, hivatkozás nélküli felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes(!) írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

20.1.1. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy indoklás nélkül eldöntse, a hozzájárulását megadja-e vagy sem.

 

20.2. A www.brilliante.hu weboldal és a Webáruház szerzői jogi műnek minősülnek, tilos az ezeken megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

20.2.1. A www.brilliante.hu a Webáruház és ezek adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

20.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklám felületeire is, stb.

 

20.4. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek feltörése, hekkelése, manipulációja, adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak és egyéb adatok tisztességtelen módon történő megismerése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ezüstekszerbolt.hu és egyediezustekszer.hu és Webáruház vagy ezek bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 

 1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló irányelvek:

 

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben.

Fontos változás, hogy 2013. július 1. napjától a 300 ezer Ft-os készpénzes ügyletnél is szükséges (szűkebb körű) adatok rögzítése, ezért kérjük, megrendelése mellékleteként küldje el személyazonosító okmányának másolatát, aláírásával az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Köszönjük.